1 ابراهیم رسولی 1526
2 ابوالفضل ستوده فر 2272
3 ابوالفضل نادری 1033
4 احمد جهانبخش 1665
5 احمد محمدی 919
6 امین دلشاد 936
7 حسن حقی 2012
8 حسین ایرانی 1129
9 حسین علوی 1865
10 حسین غلامی 995
11 حسین قربانی 2456
12 حسین محمدبیگی 1323
13 حسین کاشفی 1724
14 حمید قاسمی زاده 1665
15 حمید وطن خواه 1165
16 رؤیا اجاقلو 3617
17 زهرا میرزایی رضوان 1647
18 سید حسین جلالی 2137
19 سید محمد میرجعفری 989
20 علی زرگری 948
21 علی سهرابی عربشاه 1119
22 علی قنبرزاده 676
23 علی ملکیان جبلی 961
24 علیرضا ستوده فر 1853
25 علیرضا شیخ نژاد زرگر 2451
26 غلامرضا مرادی 1068
27 محسن احمدی 1397
28 محسن اسماعیلیان 1188
29 محمد حسین فیاضی 2250
30 محمد شاکری موحد 4556
31 محمد صادق حیدری 1915
32 محمد صبوری 1130
33 محمد محمدعلی قربانی 1891
34 محمود کمالی 1956
35 مریم مظاهری 1510
36 مصطفی قائمی 1312
37 مهدی اعرابی 1138
38 نجمه سادات سیدی 1362
39 پریسا ابراهیمی 1651