1 ابراهیم رسولی 1350
2 ابوالفضل ستوده فر 2084
3 ابوالفضل نادری 877
4 احمد جهانبخش 1506
5 احمد محمدی 751
6 امین دلشاد 760
7 حسن حقی 1845
8 حسین ایرانی 974
9 حسین علوی 1679
10 حسین غلامی 842
11 حسین قربانی 2228
12 حسین محمدبیگی 1167
13 حسین کاشفی 1504
14 حمید قاسمی زاده 1496
15 حمید وطن خواه 993
16 رؤیا اجاقلو 3318
17 زهرا میرزایی رضوان 1426
18 سید حسین جلالی 1956
19 سید محمد میرجعفری 815
20 علی زرگری 781
21 علی سهرابی عربشاه 965
22 علی قنبرزاده 500
23 علی ملکیان جبلی 807
24 علیرضا ستوده فر 1678
25 علیرضا شیخ نژاد زرگر 2253
26 غلامرضا مرادی 900
27 محسن احمدی 1249
28 محسن اسماعیلیان 1028
29 محمد حسین فیاضی 2045
30 محمد شاکری موحد 4191
31 محمد صادق حیدری 1731
32 محمد صبوری 955
33 محمد محمدعلی قربانی 1717
34 محمود کمالی 1801
35 مریم مظاهری 1324
36 مصطفی قائمی 1151
37 مهدی اعرابی 984
38 نجمه سادات سیدی 1185
39 پریسا ابراهیمی 1473