1 ابراهیم رسولی 1446
2 ابوالفضل ستوده فر 2185
3 ابوالفضل نادری 962
4 احمد جهانبخش 1590
5 احمد محمدی 835
6 امین دلشاد 853
7 حسن حقی 1937
8 حسین ایرانی 1057
9 حسین علوی 1786
10 حسین غلامی 923
11 حسین قربانی 2365
12 حسین محمدبیگی 1254
13 حسین کاشفی 1634
14 حمید قاسمی زاده 1586
15 حمید وطن خواه 1088
16 رؤیا اجاقلو 3495
17 زهرا میرزایی رضوان 1543
18 سید حسین جلالی 2061
19 سید محمد میرجعفری 911
20 علی زرگری 867
21 علی سهرابی عربشاه 1047
22 علی قنبرزاده 604
23 علی ملکیان جبلی 887
24 علیرضا ستوده فر 1781
25 علیرضا شیخ نژاد زرگر 2369
26 غلامرضا مرادی 989
27 محسن احمدی 1324
28 محسن اسماعیلیان 1110
29 محمد حسین فیاضی 2159
30 محمد شاکری موحد 4420
31 محمد صادق حیدری 1834
32 محمد صبوری 1053
33 محمد محمدعلی قربانی 1820
34 محمود کمالی 1885
35 مریم مظاهری 1427
36 مصطفی قائمی 1236
37 مهدی اعرابی 1064
38 نجمه سادات سیدی 1284
39 پریسا ابراهیمی 1576