1 ابراهیم رسولی 1563
2 ابوالفضل ستوده فر 2305
3 ابوالفضل نادری 1065
4 احمد جهانبخش 1694
5 احمد محمدی 952
6 امین دلشاد 971
7 حسن حقی 2049
8 حسین ایرانی 1160
9 حسین علوی 1904
10 حسین غلامی 1024
11 حسین قربانی 2492
12 حسین محمدبیگی 1357
13 حسین کاشفی 1761
14 حمید قاسمی زاده 1699
15 حمید وطن خواه 1198
16 رؤیا اجاقلو 3675
17 زهرا میرزایی رضوان 1700
18 سید حسین جلالی 2178
19 سید محمد میرجعفری 1019
20 علی زرگری 979
21 علی سهرابی عربشاه 1147
22 علی قنبرزاده 713
23 علی ملکیان جبلی 991
24 علیرضا ستوده فر 1885
25 علیرضا شیخ نژاد زرگر 2485
26 غلامرضا مرادی 1100
27 محسن احمدی 1425
28 محسن اسماعیلیان 1218
29 محمد حسین فیاضی 2301
30 محمد شاکری موحد 4617
31 محمد صادق حیدری 1947
32 محمد صبوری 1164
33 محمد محمدعلی قربانی 1920
34 محمود کمالی 1988
35 مریم مظاهری 1546
36 مصطفی قائمی 1340
37 مهدی اعرابی 1165
38 نجمه سادات سیدی 1393
39 پریسا ابراهیمی 1683