1 ابراهیم رسولی 1604
2 ابوالفضل ستوده فر 2354
3 ابوالفضل نادری 1099
4 احمد جهانبخش 1732
5 احمد محمدی 988
6 امین دلشاد 1038
7 حسن حقی 2088
8 حسین ایرانی 1204
9 حسین علوی 1943
10 حسین غلامی 1054
11 حسین قربانی 2545
12 حسین محمدبیگی 1402
13 حسین کاشفی 1815
14 حمید قاسمی زاده 1732
15 حمید وطن خواه 1238
16 رؤیا اجاقلو 3768
17 زهرا میرزایی رضوان 1758
18 سید حسین جلالی 2213
19 سید محمد میرجعفری 1045
20 علی زرگری 1019
21 علی سهرابی عربشاه 1176
22 علی قنبرزاده 745
23 علی ملکیان جبلی 1021
24 علیرضا ستوده فر 1920
25 علیرضا شیخ نژاد زرگر 2527
26 غلامرضا مرادی 1140
27 محسن احمدی 1454
28 محسن اسماعیلیان 1261
29 محمد حسین فیاضی 2362
30 محمد شاکری موحد 4708
31 محمد صادق حیدری 1983
32 محمد صبوری 1196
33 محمد محمدعلی قربانی 1951
34 محمود کمالی 2021
35 مریم مظاهری 1585
36 مصطفی قائمی 1370
37 مهدی اعرابی 1205
38 نجمه سادات سیدی 1430
39 پریسا ابراهیمی 1732