1 ابراهیم رسولی 1286
2 ابوالفضل ستوده فر 2015
3 ابوالفضل نادری 806
4 احمد جهانبخش 1439
5 احمد محمدی 686
6 امین دلشاد 684
7 حسن حقی 1771
8 حسین ایرانی 912
9 حسین علوی 1604
10 حسین غلامی 777
11 حسین قربانی 2152
12 حسین محمدبیگی 1096
13 حسین کاشفی 1426
14 حمید قاسمی زاده 1429
15 حمید وطن خواه 915
16 رؤیا اجاقلو 3213
17 زهرا میرزایی رضوان 1321
18 سید حسین جلالی 1885
19 سید محمد میرجعفری 749
20 علی زرگری 715
21 علی سهرابی عربشاه 898
22 علی قنبرزاده 435
23 علی ملکیان جبلی 734
24 علیرضا ستوده فر 1607
25 علیرضا شیخ نژاد زرگر 2169
26 غلامرضا مرادی 828
27 محسن احمدی 1180
28 محسن اسماعیلیان 965
29 محمد حسین فیاضی 1943
30 محمد شاکری موحد 4036
31 محمد صادق حیدری 1661
32 محمد صبوری 881
33 محمد محمدعلی قربانی 1658
34 محمود کمالی 1723
35 مریم مظاهری 1257
36 مصطفی قائمی 1073
37 مهدی اعرابی 919
38 نجمه سادات سیدی 1118
39 پریسا ابراهیمی 1389