1 ابراهیم رسولی 1379
2 ابوالفضل ستوده فر 2119
3 ابوالفضل نادری 905
4 احمد جهانبخش 1532
5 احمد محمدی 776
6 امین دلشاد 785
7 حسن حقی 1879
8 حسین ایرانی 1002
9 حسین علوی 1719
10 حسین غلامی 868
11 حسین قربانی 2281
12 حسین محمدبیگی 1195
13 حسین کاشفی 1550
14 حمید قاسمی زاده 1527
15 حمید وطن خواه 1026
16 رؤیا اجاقلو 3398
17 زهرا میرزایی رضوان 1467
18 سید حسین جلالی 1997
19 سید محمد میرجعفری 844
20 علی زرگری 807
21 علی سهرابی عربشاه 990
22 علی قنبرزاده 536
23 علی ملکیان جبلی 835
24 علیرضا ستوده فر 1715
25 علیرضا شیخ نژاد زرگر 2297
26 غلامرضا مرادی 926
27 محسن احمدی 1274
28 محسن اسماعیلیان 1056
29 محمد حسین فیاضی 2091
30 محمد شاکری موحد 4294
31 محمد صادق حیدری 1765
32 محمد صبوری 982
33 محمد محمدعلی قربانی 1754
34 محمود کمالی 1828
35 مریم مظاهری 1353
36 مصطفی قائمی 1177
37 مهدی اعرابی 1010
38 نجمه سادات سیدی 1216
39 پریسا ابراهیمی 1504