1 ابراهیم رسولی 1588
2 ابوالفضل ستوده فر 2327
3 ابوالفضل نادری 1081
4 احمد جهانبخش 1710
5 احمد محمدی 967
6 امین دلشاد 986
7 حسن حقی 2068
8 حسین ایرانی 1180
9 حسین علوی 1923
10 حسین غلامی 1042
11 حسین قربانی 2517
12 حسین محمدبیگی 1383
13 حسین کاشفی 1788
14 حمید قاسمی زاده 1718
15 حمید وطن خواه 1219
16 رؤیا اجاقلو 3718
17 زهرا میرزایی رضوان 1725
18 سید حسین جلالی 2197
19 سید محمد میرجعفری 1033
20 علی زرگری 1006
21 علی سهرابی عربشاه 1163
22 علی قنبرزاده 728
23 علی ملکیان جبلی 1007
24 علیرضا ستوده فر 1907
25 علیرضا شیخ نژاد زرگر 2500
26 غلامرضا مرادی 1116
27 محسن احمدی 1440
28 محسن اسماعیلیان 1243
29 محمد حسین فیاضی 2333
30 محمد شاکری موحد 4675
31 محمد صادق حیدری 1966
32 محمد صبوری 1180
33 محمد محمدعلی قربانی 1932
34 محمود کمالی 2007
35 مریم مظاهری 1562
36 مصطفی قائمی 1355
37 مهدی اعرابی 1187
38 نجمه سادات سیدی 1413
39 پریسا ابراهیمی 1702