1 ابراهیم رسولی 1543
2 ابوالفضل ستوده فر 2289
3 ابوالفضل نادری 1051
4 احمد جهانبخش 1682
5 احمد محمدی 936
6 امین دلشاد 954
7 حسن حقی 2033
8 حسین ایرانی 1148
9 حسین علوی 1881
10 حسین غلامی 1010
11 حسین قربانی 2474
12 حسین محمدبیگی 1339
13 حسین کاشفی 1738
14 حمید قاسمی زاده 1680
15 حمید وطن خواه 1182
16 رؤیا اجاقلو 3650
17 زهرا میرزایی رضوان 1681
18 سید حسین جلالی 2153
19 سید محمد میرجعفری 1003
20 علی زرگری 963
21 علی سهرابی عربشاه 1132
22 علی قنبرزاده 692
23 علی ملکیان جبلی 976
24 علیرضا ستوده فر 1872
25 علیرضا شیخ نژاد زرگر 2468
26 غلامرضا مرادی 1082
27 محسن احمدی 1414
28 محسن اسماعیلیان 1203
29 محمد حسین فیاضی 2279
30 محمد شاکری موحد 4590
31 محمد صادق حیدری 1931
32 محمد صبوری 1146
33 محمد محمدعلی قربانی 1905
34 محمود کمالی 1972
35 مریم مظاهری 1525
36 مصطفی قائمی 1329
37 مهدی اعرابی 1152
38 نجمه سادات سیدی 1379
39 پریسا ابراهیمی 1667