1 ابراهیم رسولی 1348
2 ابوالفضل ستوده فر 2082
3 ابوالفضل نادری 874
4 احمد جهانبخش 1501
5 احمد محمدی 746
6 امین دلشاد 757
7 حسن حقی 1839
8 حسین ایرانی 971
9 حسین علوی 1677
10 حسین غلامی 840
11 حسین قربانی 2223
12 حسین محمدبیگی 1164
13 حسین کاشفی 1500
14 حمید قاسمی زاده 1494
15 حمید وطن خواه 984
16 رؤیا اجاقلو 3313
17 زهرا میرزایی رضوان 1422
18 سید حسین جلالی 1952
19 سید محمد میرجعفری 811
20 علی زرگری 777
21 علی سهرابی عربشاه 960
22 علی قنبرزاده 497
23 علی ملکیان جبلی 800
24 علیرضا ستوده فر 1676
25 علیرضا شیخ نژاد زرگر 2249
26 غلامرضا مرادی 897
27 محسن احمدی 1245
28 محسن اسماعیلیان 1025
29 محمد حسین فیاضی 2040
30 محمد شاکری موحد 4187
31 محمد صادق حیدری 1728
32 محمد صبوری 951
33 محمد محمدعلی قربانی 1715
34 محمود کمالی 1797
35 مریم مظاهری 1322
36 مصطفی قائمی 1146
37 مهدی اعرابی 981
38 نجمه سادات سیدی 1181
39 پریسا ابراهیمی 1467