1 ابراهیم رسولی 1500
2 ابوالفضل ستوده فر 2241
3 ابوالفضل نادری 1010
4 احمد جهانبخش 1641
5 احمد محمدی 891
6 امین دلشاد 911
7 حسن حقی 1985
8 حسین ایرانی 1108
9 حسین علوی 1839
10 حسین غلامی 972
11 حسین قربانی 2429
12 حسین محمدبیگی 1303
13 حسین کاشفی 1696
14 حمید قاسمی زاده 1640
15 حمید وطن خواه 1138
16 رؤیا اجاقلو 3567
17 زهرا میرزایی رضوان 1606
18 سید حسین جلالی 2112
19 سید محمد میرجعفری 961
20 علی زرگری 922
21 علی سهرابی عربشاه 1098
22 علی قنبرزاده 658
23 علی ملکیان جبلی 936
24 علیرضا ستوده فر 1826
25 علیرضا شیخ نژاد زرگر 2423
26 غلامرضا مرادی 1044
27 محسن احمدی 1372
28 محسن اسماعیلیان 1163
29 محمد حسین فیاضی 2212
30 محمد شاکری موحد 4502
31 محمد صادق حیدری 1890
32 محمد صبوری 1104
33 محمد محمدعلی قربانی 1868
34 محمود کمالی 1933
35 مریم مظاهری 1480
36 مصطفی قائمی 1280
37 مهدی اعرابی 1112
38 نجمه سادات سیدی 1338
39 پریسا ابراهیمی 1631