1 با کوه نشینان چطور رفتار کنیم؟ 1542
2 تحقیقی جدید در زمینه فایده ی استفاده از باتون 1696
3 شش راهکار ذهنی برای بهبود عملکرد در کوهنوردی 1884
4 فوائد كوهنوردي 2094
5 نابودی لاله های واژگون 2897
6 ویژگیهای فیزیولوژیکی کوهنوردان نخبه جهان 2045
7 چرا دوچرخه سواری مانند پیاده روی خسته کننده نیست؟ 5308
8 چگونه یک گزارش برنامه کامل بنویسیم؟ 5294
9 چگونگی تشکیل اشکال غار سنگی 3328