1 با کوه نشینان چطور رفتار کنیم؟ 1760
2 تحقیقی جدید در زمینه فایده ی استفاده از باتون 1917
3 شش راهکار ذهنی برای بهبود عملکرد در کوهنوردی 2128
4 فوائد كوهنوردي 2298
5 نابودی لاله های واژگون 3203
6 ویژگیهای فیزیولوژیکی کوهنوردان نخبه جهان 2237
7 چرا دوچرخه سواری مانند پیاده روی خسته کننده نیست؟ 5943
8 چگونه یک گزارش برنامه کامل بنویسیم؟ 5921
9 چگونگی تشکیل اشکال غار سنگی 3576