1 با کوه نشینان چطور رفتار کنیم؟ 1798
2 تحقیقی جدید در زمینه فایده ی استفاده از باتون 1960
3 شش راهکار ذهنی برای بهبود عملکرد در کوهنوردی 2179
4 فوائد كوهنوردي 2339
5 نابودی لاله های واژگون 3265
6 ویژگیهای فیزیولوژیکی کوهنوردان نخبه جهان 2282
7 چرا دوچرخه سواری مانند پیاده روی خسته کننده نیست؟ 6139
8 چگونه یک گزارش برنامه کامل بنویسیم؟ 6061
9 چگونگی تشکیل اشکال غار سنگی 3632