1 با کوه نشینان چطور رفتار کنیم؟ 1576
2 تحقیقی جدید در زمینه فایده ی استفاده از باتون 1741
3 شش راهکار ذهنی برای بهبود عملکرد در کوهنوردی 1934
4 فوائد كوهنوردي 2128
5 نابودی لاله های واژگون 2982
6 ویژگیهای فیزیولوژیکی کوهنوردان نخبه جهان 2078
7 چرا دوچرخه سواری مانند پیاده روی خسته کننده نیست؟ 5501
8 چگونه یک گزارش برنامه کامل بنویسیم؟ 5487
9 چگونگی تشکیل اشکال غار سنگی 3383