1 با کوه نشینان چطور رفتار کنیم؟ 1660
2 تحقیقی جدید در زمینه فایده ی استفاده از باتون 1829
3 شش راهکار ذهنی برای بهبود عملکرد در کوهنوردی 2011
4 فوائد كوهنوردي 2203
5 نابودی لاله های واژگون 3065
6 ویژگیهای فیزیولوژیکی کوهنوردان نخبه جهان 2153
7 چرا دوچرخه سواری مانند پیاده روی خسته کننده نیست؟ 5702
8 چگونه یک گزارش برنامه کامل بنویسیم؟ 5665
9 چگونگی تشکیل اشکال غار سنگی 3465