1 با کوه نشینان چطور رفتار کنیم؟ 1498
2 تحقیقی جدید در زمینه فایده ی استفاده از باتون 1646
3 شش راهکار ذهنی برای بهبود عملکرد در کوهنوردی 1826
4 فوائد كوهنوردي 2049
5 نابودی لاله های واژگون 2846
6 ویژگیهای فیزیولوژیکی کوهنوردان نخبه جهان 1997
7 چرا دوچرخه سواری مانند پیاده روی خسته کننده نیست؟ 5161
8 چگونه یک گزارش برنامه کامل بنویسیم؟ 5125
9 چگونگی تشکیل اشکال غار سنگی 3275