1 با کوه نشینان چطور رفتار کنیم؟ 1833
2 تحقیقی جدید در زمینه فایده ی استفاده از باتون 2000
3 شش راهکار ذهنی برای بهبود عملکرد در کوهنوردی 2232
4 فوائد كوهنوردي 2377
5 نابودی لاله های واژگون 3335
6 ویژگیهای فیزیولوژیکی کوهنوردان نخبه جهان 2322
7 چرا دوچرخه سواری مانند پیاده روی خسته کننده نیست؟ 6352
8 چگونه یک گزارش برنامه کامل بنویسیم؟ 6267
9 چگونگی تشکیل اشکال غار سنگی 3714