1 با کوه نشینان چطور رفتار کنیم؟ 1819
2 تحقیقی جدید در زمینه فایده ی استفاده از باتون 1976
3 شش راهکار ذهنی برای بهبود عملکرد در کوهنوردی 2203
4 فوائد كوهنوردي 2358
5 نابودی لاله های واژگون 3298
6 ویژگیهای فیزیولوژیکی کوهنوردان نخبه جهان 2304
7 چرا دوچرخه سواری مانند پیاده روی خسته کننده نیست؟ 6243
8 چگونه یک گزارش برنامه کامل بنویسیم؟ 6158
9 چگونگی تشکیل اشکال غار سنگی 3683