1 با کوه نشینان چطور رفتار کنیم؟ 1467
2 تحقیقی جدید در زمینه فایده ی استفاده از باتون 1614
3 شش راهکار ذهنی برای بهبود عملکرد در کوهنوردی 1783
4 فوائد كوهنوردي 2012
5 نابودی لاله های واژگون 2776
6 ویژگیهای فیزیولوژیکی کوهنوردان نخبه جهان 1965
7 چرا دوچرخه سواری مانند پیاده روی خسته کننده نیست؟ 4959
8 چگونه یک گزارش برنامه کامل بنویسیم؟ 4966
9 چگونگی تشکیل اشکال غار سنگی 3217