اخبار صعودهای گذشته
1 قله خاتون بارگاه 10724
2 قله سیاهلان 10694
3 قله گل زرد 11121
4 قلل دنا 3118
5 قله وروشت 2451
6 قله دالان کوه 1968
7 صعود به دیواره لجور 2141
8 قله پرچنان 1743
9 دره آب کمر 1325
10 قله هزار کرمان 1307
11 الوند وشنوه به چال غار 1396
12 ارتفاعات تفرش به سمت سد ساوه 1374
13 صعود قله توچال از یال ایگل 3206
14 صعود قله گرگش (کرگز) 3033
15 برگزاری کارآموزی سنگ طبیعت ویژه آقایان 2782
16 صعود قله دومیر (اردهال) 3331
17 صعود قله ولیجیا 2989
18 صعود قله وتوس 1728
19 پیمایش خط الراس قلل لارها به الوند وشنوه 1616
20 پیمایش ارتفاعات یزدان 1571
21 صعود قله توچال 1580
22 صعود قله پاشوره 1669
23 صعود قله چال (شید) کاشان 1942
24 پیمایش خط الراس برف انبار به پلنگ آبی 1696
25 صعود قله دارآباد 1669
26 صعود قله کلکچال 1930
27 صعود زمستانی قله دماوند 1780
28 صعود قله ولیجیا 1850
29 تلاش جهت صعود قله گرگش (کرگز) 2277
30 تلاش جهت صعود قله اردهال 1819
31 پیمایش جنگل 1736
32 صعود قله های زرین کوه و لجور 2069
33 صعود قلل کهار و ناز 1668
34 صعود قله دماوند 1749
35 صعود قله دوخواهران 2077
36 صعود قلل ورزا، برج و خلنو 1708
37 تلاش جهت صعود قله ناظربزرگ 1983
38 پیمایش تنگه واشی 2072
39 صعود قلل آتشکوه و مهرچال 1882
40 صعود قله دماوند 1924
41 صعود قله کلکچال 1916
42 صعود قله پرچنان 2235
43 صعود قله ارفع کوه 1933
44 صعود قله خرسنگ 1947
45 پیمایش کویر مرنجاب 2376
46 صعود قله ولیجیا 2760
47 صعود قله کرکس 2974
48 صعود قله زرین کوه 3265
49 صعود قله زاغر 2314
50 پیمایش جنگل ابر 2399
51 صعود قله قلعه دختر 2314
52 صعود قله زرد کوه 2437
53 صعود قله علم کوه 2346
54 صعود قله سیاهلان 2501
55 صعود قله آتشکوه 2212
56 صعود قله مهرچال 2710
57 پیمایش خط الرأس دوبرار 2582
58 صعود قله دالان کوه 2701
59 صعود قله اردهال 2288
60 صعود قله تفتان 2211
61 صعود قله ورجین 3001
62 صعود مشترک به قله برف انبار 2664
63 تلاش جهت صعود قله پرسون 2249
64 تلاش جهت صعود قله شید 2342
65 صعود قله کلکچال 2335
66 صعود قله اردهال 2307
67 صعود قله سرکچال 2411
68 صعود قله دارآباد 3034
69 صعود قله پهن حصار 3170
70 تلاش جهت صعود قله ناز 2403
71 صعود قله ولیجیا 3112
72 تلاش جهت صعود قله دوبرار 2570
73 صعود قله منار 2959
74 صعود قله هفتخوان 2303
75 صعود قله آتشکوه 2768
76 برگزاری برنامه دره راونج 2934
77 پیمایش خط الرأس خلنو به آزادکوه 3257
78 صعود قله سفید خانی 2839
79 پیمایش خط الراس کلون بستک به خلنو 3899
80 صعود و شبمانی در قله توچال 2496
81 برگزاری برنامه های دهم تیرماه 90 2462
82 برگزاری برنامه تنگه واشی 3026
83 برگزاری برنامه های 27 خردادماه 3002
84 برگزاری برنامه آهار 2424
85 برگزاری برنامه های هفته دوم خردادماه 2542
86 برگزاری برنامه های این هفته 2889
87 برگزاری برنامه های این هفته 2426
88 صعود قله اردهال 2561
89 صعود قله کهار 2378
90 صعود قله لاله زار کرمان 2659
91 پیمایش تخت سلیمان (تکاب) 2424
92 صعود قله الوند وشنوه 2997
93 پیمایش دره شاتخت لرستان 2460
94 صعود قله شید 2474
95 صعود قله وتوس 2737
96 پیمایش کویرهای مرنجاب و مسیله 2565
97 صعودها و پیمایش های نوروزی 2612